=

Woning leeg opleveren

Dient u in verband met het overlijden van een dierbare een woning leeg op te leveren? WoningService.nl is een betrouwbare en discrete partner en biedt een totaaloplossing voor het bezemschoon opleveren van de woning.

=

Geen selectieve keuzes

Wij staan volgens afspraak garant voor afvoer van de volledige inboedel en maken op geen enkele wijze selectieve keuzes m.b.t. meubelstukken. Er worden geen zaken achtergelaten in de woning of op de openbare weg.

=

Bezemschone oplevering

Als alle werkzaamheden zijn afgerond leveren wij de woning bezemschoon op. Dit betekent dat de woning klaar is voor de eindinspectie van bijvoorbeeld een woningbouwvereniging of nieuwe bewoners.

Nalatenschap verzorging

Na het overlijden van een dierbare dienen allerlei zaken geregeld te worden. Als de overledene alleenstaand was en er niemand in de woning blijft wonen zal de woning bezemschoon opgeleverd moeten worden voor de volgende bewoner.

Erfgenamen staan dan plots voor de taak om de inboedel uit de nalatenschap uit de woning van de overledene af te voeren en de woning leeg op te leveren. Wij begrijpen heel goed dat dit niet direct iets is waar uw hoofd naar zal staan bij het overlijden van een dierbare, maar helaas moet dit wel gebeuren.

Het afvoeren van de inboedel uit de woning van een overledene kan een emotionele aangelegenheid zijn die veel indruk maakt op de nabestaanden. Voordat wij aan het werk gaan, bespreken we daarom graag wat voor u belangrijk is en welke wensen u daarbij heeft. Ons streven is om u in deze situatie te ontzorgen zodat u het werk met een vertrouwd gevoel kunt uitbesteden aan onze specialisten.

Z

Afstomen van het behang

Deskundige verwijdering met behulp van krachtige stomers.

Z

Opvullen van gaatjes in muren

Schroef- en spijkergaten vullen.

Z

Verwijderen van tapijt

Deskundige verwijdering met behulp van trap -en vloerenstripper.

Z

Afvoeren van inboedel uit de woning

Discreet afvoeren van meubels en overige inboedel uit de woning.

Z

Milieuvriendelijke afvoering

Afval wordt afgevoerd naar een afvalscheidingsstation.

Z

Helder gespecificeerde offerte

Werkzaamheden worden alleen uitgevoerd na goedkeuring van een vooraf overeengekomen prijsstelling.

Na het overlijden van een dierbare dienen allerlei zaken geregeld te worden.

Met een totaalpakket van diensten kunnen onze vakspecialisten u volledig ontzorgen.

Werkwijze

Omdat geen enkele situatie hetzelfde is, maken wij indien nodig graag een afspraak om de woning te bezichtigen. Onze specialist zal gratis en geheel vrijblijvend op locatie een inventarisatie van de omvang van de werkzaamheden maken. Hierdoor wordt de kans op onvoorziene werkzaamheden achteraf geminimaliseerd.

Voordat wij aan het werk gaan, bespreekt onze specialist graag welke wensen u heeft, wat er met de inboedel dient te gebeuren en op welke datum de woning opgeleverd dient te worden. Mocht u specifieke vragen of wensen hebben dan horen wij dat graag.

Naar aanleiding van de inventarisatie van de werkzaamheden sturen wij u zo spoedig mogelijk een vrijblijvende en helder gespecificeerde offerte. In de offerte staan naast de prijsstelling, ter bevestiging de met u gemaakte afspraken vermeld, alsmede de datum waarop de werkzaamheden kunnen starten.

Vaak zullen de erfgenamen bepaalde zaken die tot de inboedel behoren willen erven. Onze werkzaamheden starten pas nadat de erfgenamen de gewenste erfstukken uit de inboedel hebben meegenomen. Voor spullen die u niet wilt houden, maar die nog wel gebruikt kunnen worden, vinden wij graag een tweede thuis. Spullen die niet meer kunnen worden hergebruikt sorteren wij voor recycling en milieubewuste afvalverwerking.

Na schriftelijke goedkeuring van de offerte starten wij op de overeengekomen datum met de werkzaamheden die nodig zijn om de woning bezemschoon op te kunnen leveren. Als onze medewerkers tijdens het afvoeren van de inboedel uit de woning toch nog persoonlijke spullen zoals foto’s of andere waardevolle spullen zoals sieraden vinden, dan wordt u daar direct over geïnformeerd.

R

Inventarisatie van de werkzaamheden

R

Bespreken van vragen en wensen

R

Bevestiging van overeengekomen afspraken

R

Vrijblijvend en helder gespecificeerde offerte

R

Schriftelijke goedkeuring van de offerte

R

Gewenste erfstukken worden uit de inboedel gehaald

R

Start uitvoering van de werkzaamheden

R

Bezemschone oplevering van de woning

Woning met zorg ontruimd, geverfd, Tapijt gereinigd.
9.6 out of 10 stars (9,6 / 10)

Wat ze zeiden te gaan doen, hebben ze meer dan goed gedaan. Zeer tevreden over de netheid; keurig gekleed, netjes gewerkt, geen radio’s, met respect omgegaan met de spullen!
Vooraf en na afloop heldere (feiten en foto’s) informatie voor ons als nabestaanden. Erg tevreden! Zonder aarzeling beveel ik Woning Service Nederland aan.

Otte-Pieter Banga

Woning ontruiming, bezemschoon opleveren.
9.5 out of 10 stars (9,5 / 10)

De belangrijkste reden was om ontlast te worden van het opleveren van de woning. Daar zijn ze goed in geslaagd tot en met het inleveren van de sleutels. Ik ben niet lastig gevallen met lopende problemen of andere incidenten. Zij hebben mij ook goed waargenomen bij de intake waarbij eventuele nieuwe huurders de woning mochten bezichtigen.

Peter Veldhuis